Κηφισιά: Τα σχολεία του Δήμου εξοπλίζονται υ υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την ΚΤΥΠ –Κτιριακές Υποδομές Α.Ε

Κηφισιά: Τα σχολεία του Δήμου εξοπλίζονται υ υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την ΚΤΥΠ –Κτιριακές Υποδομές Α.Ε
Τα σχολεία του Δήμου εξοπλίζονται υ υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την ΚΤΥΠ –Κτιριακές Υποδομές Α.Ε

Ξεκίνησε η παράδοση του νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την ΚΤΥΠ –Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου υπό την εποπτεία της προέδρου  της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  Κατερίνας Καραλή.

Κηφισιά: Τα σχολεία του Δήμου εξοπλίζονται υ υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την ΚΤΥΠ –Κτιριακές Υποδομές Α.Ε

 

Ο συντονισμός της παράδοσης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο οποίος προέκυψε σύμφωνα με τα αιτήματα των σχολείων του Δήμου, έγινε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της «ΚΤΥΠ Α.Ε.» την Τετάρτη 9/6/2021.

Κηφισιά: Τα σχολεία του Δήμου εξοπλίζονται υ υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την ΚΤΥΠ –Κτιριακές Υποδομές Α.Ε

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό  το 80% των αναγκών σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας θα καλυφθούν μέχρι τις αρχές Ιουλίου και το υπόλοιπο 20% με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κηφισιάς ευχαριστεί τον Πρόεδρο της ΟΣΥ Α.Ε. Βασίλης Ξυπολυτάς για τη συνδρομή του. Ανάγκες των Σχολικών Μονάδων σε εξοπλισμό και συντηρήσεις σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα των σχολείων καλύπτουν και οι Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.