Μαρούσι:  Μήνυμα Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

 Μήνυμα Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Μήνυμα Μαρίνας Σταυράκη Πατούλη, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Πρόεδρος του Δικτύου SDG 17 Greece για τη Προώθηση των …

Read More