Μαρούσι: Μήνυμα Μ. Σταυράκη Πατούλη, για επιτυχόντες πανελλαδικών εξετάσεων

Μήνυμα Μ. Σταυράκη Πατούλη, για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων

Μήνυμα Μ. Σταυράκη Πατούλη, για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των φετινών βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Βορείων …

Read More