Το ΕΣΔΑ προωθεί ατεκμηρίωτα την καύση στην Ελλάδα

Το ΕΣΔΑ προωθεί ατεκμηρίωτα την καύση στην Ελλάδα

Όπως είχε έγκαιρα επισημανθεί από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Μεσόγειος SOS, Greenpeace και WWF Ελλάς, με κοινή ανακοίνωση στις 17 Φεβρουαρίου 2020, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων …

Read More