Χαλάνδρι: Επέκταση της ηλεκτρονικής διασύνδεση του Δήμου Χαλανδρίου με τους κρατικούς φορείς

Χαλάνδρι: Επέκταση της ηλεκτρονικής διασύνδεση του Δήμου Χαλανδρίου με τους κρατικούς φορείς
Επέκταση της ηλεκτρονικής διασύνδεση του Δήμου Χαλανδρίου με τους κρατικούς φορείς

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Δήμου Χαλανδρίου με το Κεντρικό ΣΗΔΕ. Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ((Κ-ΣΗΔΕ) είναι ένας κόμβος διασύνδεσης των τοπικών ΣΗΔΕ των δημοσίων φορέων μεταξύ τους.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορεί η κάθε υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου να αποστέλλει ηλεκτρονικά τα έγγραφα της σε άλλο φορέα και αυτόματα να λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου του άλλου φορέα που έλαβε το έγγραφο.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί διευκόλυνση στο έργο των υπηρεσιών του Δήμου και, ταυτόχρονα, ένα βήμα μείωσης της γραφειοκρατίας στην εσωτερική διάρθρωση του πλαισίου λειτουργίας  διακίνησης των εγγράφων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ