Μεταμόρφωση: Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την  διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη και Δεξαμενης

Μεταμόρφωση: Ολοκληρώνεται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την  διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη και Δεξαμενης
Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την  διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη και Δεξαμενής

Στράτος Σαραούδας : «Μια ακόμη διαχρονική ανάγκη της πόλης μας αντιμετωπίζεται. Συνεχίζουμε..!»

Μεταμόρφωση: Ολοκληρώνεται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την  διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη και Δεξαμενης

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και αισίως μια ακόμη διάνοιξη ενός σημαντικού κόμβου για την Μεταμόρφωση, της οδού Παπαδιαμάντη και Δεξαμενής  ολοκληρώνεται. Μάλιστα ο Δήμαρχος με συνεργάτες του την Παρασκευή το πρωί πραγματοποίησαν αυτοψία  στο σημείο του έργου.

Μεταμόρφωση: Ολοκληρώνεται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την  διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη και Δεξαμενης
Μεταμόρφωση: Ολοκληρώνεται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την  διάνοιξη της οδού Παπαδιαμάντη και Δεξαμενης