Κηφισιά: Επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών

Κηφισιά: Επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών

Επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Οδό ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ Δ. Ε. ΕΚΑΛΗΣ.

Συνεχίζονται οι επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών (εξογκώματα από ρίζες δέντρων ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Οδό ΚΥΚΛΑΜΙΝΩΝ Δ. Ε. ΕΚΑΛΗΣ.

Το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς σε 147 σημεία  σε δρόμους της Κηφισιάς -Ν. Ερυθραίας Α-Εκάλη από το ασφαλτικό συνεργείο της με γνώμονα πάντα την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Κηφισιά: Επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών

Κηφισιά: Επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών

Κηφισιά: Επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών
Κηφισιά: Επισκευές οδοστρωμάτων από ωθήσεις γαιών