Διόνυσος: Με σχεδιασμό και πρόγραμμα ο Δήμος συνεχίζει να καθαρίζει και να προστατεύει το βουνό

Διόνυσος: Με σχεδιασμό και πρόγραμμα ο Δήμος συνεχίζει να καθαρίζει και να προστατεύει το βουνό

Με σχεδιασμό και πρόγραμμα ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει να καθαρίζει, να προστατεύει, και να ομορφαίνει  τα δάση και το βουνό . Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες από τα συνεργία του Δήμου αλλά και ιδιώτες εργολάβους για την αποκομιδή των κλαδιών.

καθαρισμού βλάστησης απομάκρυνσης πεσμένων κορμών και κλαδιών

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι:

καθαρισμού βλάστησης

απομάκρυνσης πεσμένων κορμών και κλαδιών

«απελευθέρωσης» δασικών οδών και μονοπατιών προκειμένου να προστατευτεί με κάθε δυνατό τρόπο το φυσικό περιβάλλον του Δήμου από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

καθαρισμού βλάστησης απομάκρυνσης πεσμένων κορμών και κλαδιών

Διόνυσος: Με σχεδιασμό και πρόγραμμα ο Δήμος συνεχίζει να καθαρίζει και να προστατεύει το βουνό
Διόνυσος: Με σχεδιασμό και πρόγραμμα ο Δήμος συνεχίζει να καθαρίζει και να προστατεύει το βουνό