Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου

Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου
Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου

Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου πραγματοποίησε αυτοψία την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών, συντήρησης πρασίνου και τεχνικών επισκευών υπό την εποπτεία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Τεχνικών Συνεργείων Επαμεινώνδα Κατσιγιάννη.

Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου

Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου

Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου

Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου

Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου
Μαρούσι : Αυτοψία Δήμαρχου στην περιοχή των Αναβρύτων όπου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες αποψιλώσεων, καθαρισμών και  συντήρησης πρασίνου