Βριλήσσια: Ολοκληρώθηκε ο εβδομαδιαίος έλεγχος covid-19 στο προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Βριλήσσια: Ολοκληρώθηκε ο εβδομαδιαίος έλεγχος covid-19 στο προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ολοκληρώθηκε στα Δημοτικά Ιατρεία ο εβδομαδιαίος έλεγχος covid-19 στο προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκε ο εβδομαδιαίος έλεγχος covid-19, στο προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και  Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού εξάπλωσης του ιού.

Βριλήσσια: Ολοκληρώθηκε ο εβδομαδιαίος έλεγχος covid-19 στο προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο έλεγχος πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα από το ιατρικό κλιμάκιο των δημοτικών ιατρείων του ΟΚΠΑΔΒ