Παλλήνη :Ανακοίνωση «Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Μπαλάνας»

Παλλήνη :Ανακοίνωση Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Μπαλάνας»

«Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Μπαλάνας  Γέρακα του Δήμου Παλλήνης»

Σας παραθέτουμε την ανακοίνωση:

«Μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε σε αγωγό ύδρευσης λόγω των έργων αποχέτευσης ομβρίων που εξελίσσονται στην περιοχή της Μπαλάνας, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης μέχρι την επισκευή του. Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 14:00»

Παλλήνη :Ανακοίνωση Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Μπαλάνας»
Παλλήνη :Ανακοίνωση Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Μπαλάνας»