Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας

Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας
Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στα σχολικά κτήρια του Δήμου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των παιδιών στο σχολείο .

Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας

Συγκεκριμένα συνεχίζονται οι επισκευές στο 3ο Γυμνάσιο Κηφισιάς  που μετά από ανακαίνιση στις τουαλέτες του σχολείου αλλά και την  δημιουργία νέας τουαλέτας ΑμεΑ σήμερα πραγματοποιήθηκαν εργασίες ελαιοχρωματισμού στα κάγκελα του σχολειού και στην μάντρα περίφραξης .

Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας

Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας

Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας

Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας
Κηφισιά:  Συνεχίζονται οι συντηρήσεις στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Κηφισίας