ΕΟΑΝ: Πρώτη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα τα αποτελέσματα  του έργου LIFE-ReWEEE

ΕΟΑΝ: πρώτη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα τα αποτελέσματα  του έργου LIFE-ReWEEE
Με μεγάλη επιτυχία και με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες  πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) με θέμα τα αποτελέσματα  του έργου LIFE-ReWEEE στις 18/11.

Το έργο αφορά στην  «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».

Το έργο Re-WΕΕΕ (LIFE14 ENV/GR/000858) με συνολικό Προϋπολογισμό 2,161,405€ συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και υλοποιήθηκε από 1/2016-11/2020.

Αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας και την επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Συντονιστής του Έργου είναι η Ανακύκλωση Συσκευών,  ένα από τα δύο εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ στη χώρα μας.  Εταίροι του έργου, εκτός από τον ΕΟΑΝ, είναι η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Πράσινο Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Rreuse και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, εκπρόσωποι των οποίων παρουσίασαν τα αποτελέσματα του Έργου.

ΕΟΑΝ: πρώτη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα τα αποτελέσματα  του έργου LIFE-ReWEEE

Την ημερίδα προλόγισαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλης Γραφάκος, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΑΝ κ. Νίκος Χιωτάκης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ κ. Ιωάννης Σιδέρης.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε και το έργο LIFE IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (2019-2027), το οποίο συντονίζει το ΥΠΕΝ, και είναι το δεύτερο έργο LIFE στο οποίο συμμετέχει ο ΕΟΑΝ ως εταίρος.

Την ημερίδα παρακολούθησε και η κα Σ. Παπαγεωργίου, External Monitor του LIFE RE-WEEE από το EASME, η οποία  σχολίασε :

«Συγχαρητήρια στην ομάδα έργου για την επιτυχή υλοποίηση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού έργου το οποίο αφήνει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην προσπάθεια της χώρας μας για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη».