Κηφισιά: Καθαριότητα και συντήρηση της Πλατείας Βασιλείου Γκατσοπούλου στο  Πανόραμα Κηφισιάς

Κηφισιά: Καθαριότητα και συντήρηση της Πλατείας Βασιλείου Γκατσοπούλου στο  Πανόραμα Κηφισιάς

Καθαριότητα και συντήρηση της Πλατείας Βασιλείου Γκατσοπούλου στο  Πανόραμα Κηφισιάς από τις υπηρεσίες του Δήμου . Ανακατασκευάστηκε   το Σιντριβάνι και επισκευάστηκαν και  τα ξύλινα παγκάκια στην Πλατεία Βασιλείου Γκατσοπούλου στο Πανόραμα της Κηφισίας

Κηφισιά: Καθαριότητα και συντήρηση της Πλατείας Βασιλείου Γκατσοπούλου στο  Πανόραμα Κηφισιάς

 

Κηφισιά: Καθαριότητα και συντήρηση της Πλατείας Βασιλείου Γκατσοπούλου στο  Πανόραμα Κηφισιάς

Κηφισιά: Καθαριότητα και συντήρηση της Πλατείας Βασιλείου Γκατσοπούλου στο  Πανόραμα Κηφισιάς
Κηφισιά: Καθαριότητα και συντήρηση της Πλατείας Βασιλείου Γκατσοπούλου στο  Πανόραμα Κηφισιάς