Παλλήνη: «Ασφαλής Πόλη» χωρίς κόστος για τους δημότες

Παλλήνη: «Ασφαλής Πόλη» χωρίς κόστος για τους δημότες
Με αφορμή, σχόλια σχετικά με το κόστος του Προγράμματος «Ασφαλής Πόλη» του Δήμου Παλλήνης, διευκρινίζουμε, ότι:

Η αξία της σύμβασης είναι 284.115 ευρώ, τον χρόνο, πλέον ΦΠΑ και καλύπτεται πλήρως, από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.

Παλλήνη: «Ασφαλής Πόλη» χωρίς κόστος για τους δημότες

Με το ποσό αυτό, οι δημότες έχουν στην διάθεση τους:

α) Υπηρεσία Φύλαξης, σε καθημερινή βάση και για όλο το χρόνο, με τέσσερα (4) περιπολικά και προσωπικό που επιχειρούν σε όλες τις γειτονιές, διανύοντας πάνω από 100 χλμ. το καθένα, σε κάθε βάρδια.

β) Ειδικά, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας με τεχνολογία αιχμής, που θα αγοραστούν και θα τοποθετηθούν σε όλα τα δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους που βρίσκονται και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες. Στη σύμβαση συμπεριλαμβάνεται και η συντήρηση τους.

Παλλήνη: «Ασφαλής Πόλη» χωρίς κόστος για τους δημότες

γ) Καθημερινό και σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο όλων των παραπάνω, μέσω του Επιχειρησιακού Κέντρου Ελέγχου του Προγράμματος «Ασφαλής Πόλη».

Το Πρόγραμμα, δεν προκαλεί καμία, πρόσθετη οικονομικήεπιβάρυνση στους δημότες ή στέρηση πόρων από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τον προγραμματισμό εκείνων που θα υλοποιήσουμε.

Παλλήνη: «Ασφαλής Πόλη» χωρίς κόστος για τους δημότες

Άλλωστε, πολύ μεγάλο μέρος του κόστους, θα καλυφθεί από την εξοικονόμηση δαπανών που γίνονταν για την αποκατάσταση βανδαλισμών σε σχολεία, παιδικές χαρές, πλατείες κλπ, κάτι το οποίο αποτελούσε, συχνό φαινόμενο.

Η Δημοτική Αρχή, με τη λαϊκή εντολή που έλαβε στις εκλογές, υλοποίησε την προεκλογική της δέσμευση, να προστατεύσει την δημοτική περιουσία αλλά κυρίως και πάνω από όλα, να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας στους δημότες.

Το όφελος αυτής της «επένδυσης», θεωρούμε ότι είναι ανεκτίμητο.

 

Από το Γραφείο Τύπου