Πεντέλη : Υπογράφηκε πρωτόκολλο διεπιστημονικής και πολιτισμικής συνεργασίας του Δήμου Πεντέλης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Πεντέλη : Υπογράφηκε πρωτόκολλο διεπιστημονικής και πολιτισμικής συνεργασίας του Δήμου Πεντέλης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Πρωτόκολλο διεπιστημονικής και πολιτισμικής συνεργασίας υπέγραψαν χθες, η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά και ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αστεροσκοπείου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Πλειώνης. Τη σύνδεση του επιστημονικού φορέα και τη γεφύρωση της συνέργειάς του στο πλαίσιο του Δήμου ανέλαβε η αρμόδια Αντιδήμαρχος Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης Άρτεμις Αργύρη.

Πεντέλη : Υπογράφηκε πρωτόκολλο διεπιστημονικής και πολιτισμικής συνεργασίας του Δήμου Πεντέλης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Μέσα από την υπογραφή του πρωτοκόλλου, οι δύο πλευρές στοχεύουν:
  • Στη συνεργασία για περιβαλλοντικές δράσεις και πρακτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των κινδύνων αποτυπώνοντας την καίρια σημασία του επιστημολογικού λόγου απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα με ενδεικτική αναφορά σε μελέτες στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα και την αξιοποίηση ψηφιακών σταθμών πληροφόρησης και vrpark.
  • Στη διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμόρφωσης σε θέματα διαχείρισης και μείωσης των κινδύνων, προγραμμάτων πολιτικής προστασίας σε συνεργασία με ενεργούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
  • Στον κατάλληλο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βιωματικών εργαστηρίων, επιστημονικών διαλέξεων, θεματικών εκδηλώσεων και επισκέψεων τόσο εντός του ιστορικού κτηρίου-Θόλο του Αστεροσκοπείου Πεντέλης αλλά και επιχειρώντας περαιτέρω άνοιγμα εξωστρέφειας της γνώσης προς πολλαπλούς χώρους, σχολεία, κοινωνικές δομές, φυσικά και ιστορικά τοπόσημα του Δήμου Πεντέλης, στηρίζοντας το Φεστιβάλ του Δήμου Πεντέλης, το θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου και απευθυνόμενο στο ευρύ φάσμα με όρους συμπερίληψης και πρόσβασης όλων των ηλικιακών ομάδων και ομάδων κοινού.
  • Στην ενδυνάμωση συνεργειών και την κοινή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις π.χ. ακαδημαϊκών, μορφωτικών και πολιτισμικών ιδρυμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αξιοποιώντας το επιστημολογικό απόθεμα του φορέα και αντιστοίχως τη σύγχρονη αυτοδιοικητική δυναμική στην ολιστική ανάδειξη των φυσικών και ιστορικών τοποσήμων της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αποτελεί έναν σημαίνοντα και ιστορικό φορέα ο οποίος έχει αναπτύξει εκτεταμένο ερευνητικό έργο σε διάφορα επιστημονικά πεδία και επίπεδα προτάσσοντας τη διάχυση των επιστημονικών γνώσεων προς το ευρύ κοινό και κυρίως τους νέους, σημαντικό μέρος του οποίου μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο υλικό για τον Δήμο Πεντέλης εντός των ορίων του οποίου δραστηριοποιείται ενεργά το Αστεροσκοπείο Πεντέλης στεγάζοντας ήδη από το 1959 την εντυπωσιακή Θόλο του τηλεσκοπίου Newallπου υπήρξε το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο του κόσμου, δωρεά του Πανεπιστημίου Cambridge.

Πεντέλη : Υπογράφηκε πρωτόκολλο διεπιστημονικής και πολιτισμικής συνεργασίας του Δήμου Πεντέλης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε σχετικά:

«Η ενδυνάμωση της αποστολής του Αστεροσκοπείου Πεντέλης και η αναγνώριση της αδιαφιλονίκητης σημασίας του ως έναν από τους σημαντικότερους φορείς που έχουμε την τύχη να εδράζει και να δραστηριοποιείται στον τόπο μας, αποτελεί για εμάς εφαλτήριο για το σημερινό πρωτόκολλο συνεργασίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.Μέσα από αυτό θα επιχειρήσουμε από κοινού να διερευνηθούνοι δυνατότητες χρηματοδότησης για κοινές δράσεις και την ενίσχυση των υποδομών του τοπικού επιστημονικού φορέα, για τη συμμετοχή σε διαπεριφερειακές συνεργασίες καθώς και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που θα ωφελήσουν πολλαπλά τον Δήμο μας, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές των σχολείων. Η πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού αποτελεί για την ίδια προσωπικά πρόταγμα ανάληψης και υποστήριξης κάθε απαιτούμενης πρωτοβουλίας».

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αστεροσκοπείου Καθ. ΕμμανουήλΠλειώνης από την πλευρά του δήλωσε:

«Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αντιλαμβανόμενο το χρέος του απέναντι στην κοινωνία για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, αναπτύσσει συνεργασίες με δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση με στόχο την από κοινού οργάνωση δράσεων που στοχεύουν στην επιμόρφωση και πληροφόρηση της κοινωνίας σχετικά με τις επιστήμες που θεραπεύει. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράφουμε σήμερα Μνημόνιο με τον Δήμο Πεντέλης που θέτει τις βάσεις για μια εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα επιστήμης και πολιτισμού, με αποδέκτες τους συμπολίτες μας. Η διάχυση της επιστημονικής γνώσης θεμελιώνει τον ορθολογικό τρόπο σκέψης, απαραίτητης προϋπόθεσης για την ολοκληρωμένη και δημοκρατική συγκρότηση της κοινωνίας. Πολίτες μορφωμένοι με ευρεία παιδεία αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα συμμετοχής στα κοινά και δύσκολα χειραγωγούνται».

Πεντέλη : Υπογράφηκε πρωτόκολλο διεπιστημονικής και πολιτισμικής συνεργασίας του Δήμου Πεντέλης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμικής Αναβάθμισης και Προβολής της Πολιτιστικής Ταυτότητας του Δήμου Πεντέλης Άρτεμις Αργύρη σημείωσε:

«Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον Δήμο μας η σημερινή γεφύρωση της συνέργειας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς η ώσμωση της επιστήμης και του κοινωνικού της αποδέκτη συνιστά αλάνθαστο γνώμονα μίας σύγχρονης περιβαλλοντικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πολιτικής που θέτει στο επίκεντρο τη διεπιστημονικότητα και τη συμμετοχή. Η εκδίπλωση καινοτόμων πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και παρεμβάσεων που ωστόσο καταφέρνουν να κινητοποιήσουν διαλεκτικά και βιωματικά τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας και κυρίως τους νέους γύρω από τον καίριο ρόλο και το σύγχρονο περιεχόμενο της επιστήμης, αποτελεί όχι μόνο απαρέγκλιτη συνθήκη που οφείλουμε και έχουμε δεσμευθεί να προτάξουμε στο πλαίσιο καλών πρακτικών τοπικής ανάπτυξης, αλλά πάνω από όλα μια πολύτιμη επένδυση στην αξιακήσυνδιαμόρφωση της ταυτότητας του τόπου και του ενεργού πολίτημέσα από τον ποιοτικό εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος της τοπικής μας κοινωνίας, για την οποία ευχαριστώ θερμά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Αστεροσκοπείο Πεντέλης».

Από τα Γραφεία Τύπου του Δήμου Πεντέλης& του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

KOINOΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελίσσια, 11 Ιουνίου 2020

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα edisorama.gr , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο