Πεντέλη: Απολύμανση στα ανοικτά Δημοτικά Καταστήματα

Πεντέλη: Απολύμανση στα ανοικτά Δημοτικά Καταστήματα

Ο Δήμος Πεντέλης με σκοπό την προστασία υπαλλήλων και πολιτών, καθώς και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υλοποιεί καθημερινά απολυμάνσεις στους δημοτικούς χώρους και τα δημοτικά καταστήματα, τα οποία είναι εν λειτουργία.

Συγκεκριμένα:

 

  • Στο Κεντρικό Δημαρχείο
  • Στο Κεντρικό ΚΕΠ
  • Στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου
  • Στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Δήμου
  • Στα γραφεία του Όρχου οχημάτων στη Δ.Κ. Πεντέλης
  • Στα γραφεία του Όρχουοχημάτων στη Δ.Κ. Μελισσίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελίσσια, 16Mαρτίου 2020