Θεόδωρος Αμπατζόγλου: Στηρίζουμε την αιμοδοσία του Δήμου Αμαρουσίου σήμερα και αύριο σας ευχαριστώ για την μεγάλη ανταπόκριση σας – Δίνω αίμα  Δίνω Ζωή

Θεόδωρος Αμπατζόγλου: Στηρίζουμε την αιμοδοσία του Δήμου Αμαρουσίου σήμερα και αύριο σας ευχαριστώ για την μεγάλη ανταπόκριση σας - Δίνω αίμα  Δίνω Ζωή
Στο πλαίσια της κοινωνικής μας πολιτικής, λειτουργούμε Δημοτική Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ για την κάλυψη των αναγκών σε μονάδες αίματος των εθελοντών αιμοδοτών, κατοίκων και δημοτών.

Για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος διοργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνοντας και κινητοποιώντας παράλληλα την τοπική κοινωνία.

Θεόδωρος Αμπατζόγλου: Στηρίζουμε την αιμοδοσία του Δήμου Αμαρουσίου σήμερα και αύριο σας ευχαριστώ για την μεγάλη ανταπόκριση σας - Δίνω αίμα  Δίνω Ζωή

Την αιμοληψία αναλαμβάνει κινητό συνεργείο του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ, το οποίο αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό διασφαλίζοντας την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών για την προστασία των αιμοδοτών.

Τα μέλη της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος εφοδιάζονται με κάρτα εθελοντή αιμοδότη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Με την κάρτα αυτή το μέλος εξασφαλίζει σε περίπτωση ανάγκης μονάδες αίματος για τον ίδιο ή τους συγγενείς του.

Θεόδωρος Αμπατζόγλου: Στηρίζουμε την αιμοδοσία του Δήμου Αμαρουσίου σήμερα και αύριο σας ευχαριστώ για την μεγάλη ανταπόκριση σας - Δίνω αίμα  Δίνω Ζωή

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Αμαρουσίου θα πραγματοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους ποικίλα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του πληθυσμού σχετικά με την αναγκαιότητα της εθελοντικής προσφοράς αίματος όπως ενημερωτικές καμπάνιες, βραβεύσεις εθελοντών αιμοδοτών, συνεργασίες με τοπικούς φορείς, διοργάνωση σχετικών ομιλιών και άλλες δράσεις.

 

Οι υπηρεσίες της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος / Εθελοντικής Αιμοδοσίας παρέχονται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου» Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.