Την απόσυρση του παλαιότερου web interface του Youtube από τον Μάρτιο

YouTube.
Την παύση υποστήριξη του παλαιότερου web interface από τον Μάρτιο ανακοίνωσε το YouTube.

Σύμφωνα με την εταιρεία αυτό θα συμβεί, καθώς από την προηγούμενη έκδοση απουσιάζουν πολλά από τα νέα χαρακτηριστικά και τις βελτιώσεις στον σχεδιασμό που έχουν εισαχθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

YouTube.
YouTube.
Έτσι, όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την παλαιότερη έκδοση θα δουν την ειδοποίηση «Switch to the new YouTube» για να προχωρήσουν στη νέα εποχή.

YouTube.

Επιπλέον, θα υπάρχει ειδοποίηση στην περίπτωση που ο browser που χρησιμοποιούν είναι αρκετά παλιός, καθώς σε αυτή τη περίπτωση δεν θα υποστηρίζει το μοντέρνο περιβάλλον χρήσης.