Νέα Ιωνία : Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους

Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4647/16-12-2019, άρθρο 51, παραγρ.2:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 01-01-2020»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Πληροφορίες: 213 2000458-419-446

Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους

Δικαιολογητικά:

  1. Συμβόλαιο κτήσης
  2. Ταυτότητα ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
  3. Ε9 ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
  4. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
  5. Λογαριασμός ρεύματος
  6. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης σε περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται
  7. Τακτοποίηση αυθαιρέτων/ημιυπαιθρίων