Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Καραλή Κατερίνα.

Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Καραλή Κατερίνα.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κηφισιάς µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» », με την Αρ. Απόφ.: 362/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

(από την παράταξη του ∆ηµάρχου)

Καραλή Κατερίνα – ∆ηµοτική Σύµβουλος

Κουρµαδιάς Εµµανουήλ – ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Αλιµπράντη Λάουρα

Βόβολης Φαίδων

Κολοβού Βασιλική (Βάσω)

Σάλλα Ελπίδα

Γρυπαίου – Κεφαλά Μαρία

Σύριος ∆ηµήτρης

Ψαράκη Παρασκευή

(από τις λοιπές παρατάξεις)

Πάντου Σοφία – ∆ηµοτική Σύµβουλος

Παπάζογλου Γιώργος

Τσούλος Γιώργος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Χατζηγεωργίου Ζαµπέτα (Μπέτυ)

Παπάζογλου Αγγελική- ∆ηµοτική Σύµβουλος

Μπερνίτσα Χριστίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

(από την παράταξη του ∆ηµάρχου)

Καούνης Γιώργος

Γεωργαντάς Μανώλης

Γεωργαντά Σοφία

Μιχαηλίδου Μικαέλα

Σµυρνής Νεκτάριος

Λιναρδάκη Ειρήνη

Μερκούρης Χρήστος

Κυριακόπουλος Ζαχαρίας

(από τις λοιπές παρατάξεις)

∆ιονυσιώτης Γιάννης – Ελευθέριος

Παπαδοπούλου Αγγελική

Καρρά Γλυκερία

Κουτσαµάνη Γεωργία

Βαλσαµανίδης Ιωάννης

Σταµατούρου Ζαχαρούλα

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Καραλή Κατερίνα, είναι η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

Η διάρκεια της θητείας του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» είναι για ένα (1) έτος