“Το θάρρος δεν σημαίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε, αλλά να προχωρήσουμε ακόμα και όταν η δύναμη λείπει”. βίντεο

“Il coraggio non significa la forza di andare avanti, ma andare avanti anche quando manca la forza”.VIDEO

80035.it 发布于 2019年7月15日周一