«Λειτουργία Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου Πεντέλης για το μήνα Αύγουστο έτους 2019».

Το ΚΕΠ παράρτημα Μελισσίων (πλατεία Αγίου Γεωργίου) δεν θα λειτουργήσει από 01/8/2019 έως 30/08/2019 λόγω αδειών του προσωπικού.

Το ΚΕΠ Μελισσίων στην οδό Καλαμβόκη 2Α θα λειτουργεί καθημερινά 08.00-20.00 και Σάββατο 08.00-14.00 .

Τα ΚΕΠ Νέας Πεντέλης και Πεντέλης θα λειτουργούν καθημερινά από 07.30-15.30.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Χρισταντώνης Δημήτριος, dimitrios.christantonis.tk@kep.gov.gr

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       Μελίσσια, 11 Ιουλίου 2019