Υποβολή αιτήσεων σε Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς & ΚΔΑΠ/ΜΕΑ μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” έτους 2019-2020, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr). Η Αίτηση συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από τις 08.06.2019 έως 28.06.2019(στη διεύθυνση www.eetaa.gr , paidikoi.eetaa.gr).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς έως 28.06.2019.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, περιγράφονται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στις Οδηγίες Αίτησης-Απαιτούμενα Δικαιολογητικά καθώς και στην Ανακοίνωση για τις αιτούσες, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr).

 

Κωδικοί Δομών Δήμου Βριλησσίων:

Α’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 76683

Β’ Βρεφικός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 85267

Γ’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 21943

Δ’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Βριλησσίων: 76494

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ Α’ Βάρδια: 38

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ Β’ Βάρδια: 62