Εργασίες εκσκαφής για το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σας γνωρίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής για το δίκτυο φυσικού αερίου από την κοινοπραξία TEKAL AE- MULTIGAS-SEC, στη Δ.Κ.

Μελισσίων, στα παρακάτω σημεία:

Οδός Κων/νου Τσιμπρικίδη αρ. 12

Οδός Γ. Γεννηματά αρ. 3Α

Οδός Τήνου αρ. 12

Οδός Τήνου αρ. 39

Οδός Διονύσου αρ. 21

Οδός Ήρας αρ. 12

Οδός Καλλέργη αρ. 2

Λεωφ. Πηγής αρ. 65

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδιος: κ. Ξανθάκος Ιωάννης,

Τηλ: 213-2050031 εσωτ.131, Email:xanthakos@melissia.gr

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μελίσσια 27 Μαρτίου 2019