Περιφέρεια Αττικής: Ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δυτικής Αττικής, αυτό της Ανατολικής Λεκάνης Άνω Λιοσίων, υλοποιείται από την Περιφέρεια

Περιφέρεια Αττικής: Ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δυτικής Αττικής, αυτό της Ανατολικής Λεκάνης Άνω Λιοσίων, υλοποιείται από την Περιφέρεια

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Δυτικής Αττικής, αυτό της Ανατολικής Λεκάνης Άνω Λιοσίων, υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής και έχει προϋπολογισμό 15 εκ. ευρώ Γ. Πατούλης: «Με …

Read More