Σ.Π.Α.Π: Νέο Πυροφυλάκειο στο Λόφο Ιταλικών Πολυβολείων

Σ.Π.Α.Π: Νέο Πυροφυλάκειο στο Λόφο Ιταλικών Πολυβολείων

Ο Σ.Π.Α.Π. τοποθέτησε  νέο Πυροφυλάκειο στο Λόφο Ιταλικών Πολυβολείων  στα όρια των Δήμων Παλλήνης και Πεντέλης Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), ολοκλήρωσε  την τοποθέτηση  …

Read More