Η αποκατάσταση, των δασικών δρόμων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη του Δασαρχείου Πεντέλης και θα συνεχιστεί και σε άλλα σημεία του Πεντελικού.

ΣΠΑΠ : Ολοκλήρωσε  την συντήρηση του  δασικού δρόμου που καταλήγει στο πρώην λατομείο  Μπάνου

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ολοκλήρωσε  την συντήρηση του  δασικού δρόμου που καταλήγει στο πρώην λατομείο  Μπάνου  και συνεχίζει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης …

Read More