Χρυσούλας Σουτάδη-Καπράλου

Σήμερα έφυγε από κοντά μας η πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης Χρυσούλα Σουτάδη-Καπράλου

Σήμερα έφυγε από κοντά μας η πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης Χρυσούλα Σουτάδη-Καπράλου. Έφυγε από κοντά μας η πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Πεντέλης Χρυσούλα Σουτάδη-Καπράλου ένας ξεχωριστός …

Read More