Περιφέρεια Αττική:  Απολογισμός των συγχρηματοδοτούμενων Έργων από το Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»  ΕΣΠΑ 2014-2020

Περιφέρεια Αττικής:  Απολογισμός των συγχρηματοδοτούμενων Έργων από το Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»  ΕΣΠΑ 2014-2020

Απολογισμός των συγχρηματοδοτούμενων Έργων από το Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»  ΕΣΠΑ 2014-2020-Πρωταθλήτρια η Αττική στην απορρόφηση πόρων μεταξύ όλων των Περιφερειών της χώρας. Με πάνω από 12 χιλιάδες ενταγμένα έργα άνω των …

Read More