Περιφέρεια Αττικής: Πρωτοποριακό σύστημα «Προτεραιοποίηση στα φανάρια για ασθενοφόρα»

Περιφέρεια Αττικής:  Πρωτοποριακό σύστημα «Προτεραιοποίηση στα φανάρια για ασθενοφόρα»

Προτεραιοποίηση στα φανάρια για ασθενοφόρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα- Πιλοτική εφαρμογή στο  Τζάνειο  Νοσοκομείο Γ. Πατούλης: «Με πολύτιμο εργαλείο μας την τεχνολογία κερδίζουμε με ασφάλεια κάθε πολύτιμο λεπτό για …

Read More