Περιφέρεια Αττικής: Ξεκινούν από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα ανάδειξης των γεφυρών στο οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκινούν από την Περιφέρεια τα έργα ανάδειξης των γεφυρών στο οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας

 Ξεκινούν από την Περιφέρεια Αττικής τα έργα ανάδειξης των γεφυρών στο οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Γ. Πατούλης: «Παράλληλα με την ασφάλεια στις προτεραιότητές μας και η αισθητική αναβάθμιση των …

Read More