Περιφέρεια Αττικής: Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, πεδίο γόνιμων συνεργειών Ελλάδας και Κίνας

Περιφέρεια Αττικής: Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, πεδίο γόνιμων συνεργειών Ελλάδας και Κίνας

Επίσκεψη Γ. Πατούλη στην Ιατρική Σχολή και το Δημόσιο Νοσοκομείο Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής της Hefei Η αξιοποίηση πρακτικών της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής στον τομέα του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας, η …

Read More