Μεταμόρφωση: «Τετάρτες Καθαριότητας» Καθαριστικέ ευρύτερη περιοχή της Καναπίτσας

Μεταμόρφωση: «Τετάρτες Καθαριότητας» Καθαριστικέ η ευρύτερη περιοχή της Καναπίτσας

 «Τετάρτες Καθαριότητας» Καθαριστικέ η ευρύτερη περιοχή της Καναπίτσας «Τετάρτες Καθαριότητας» Στην ευρύτερη περιοχή της Καναπίτσας επικεντρώθηκε χθες η προσπάθεια συνεργείου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Συγκεκριμένα στην ευρύτερη …

Read More