οφειλών στο Δήμο Αμαρουσίου υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών

Μαρούσι: Περί καταβολής οφειλών στο Δήμο Αμαρουσίου υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών ( χρεωστικών-πιστωτικών)

Περί καταβολής οφειλών στο Δήμο Αμαρουσίου υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών ( χρεωστικών-πιστωτικών) Με βάση τον αριθ. ΦΕΚ 5855/31.12.2020 και την απόφαση Α. 1289/31.12.2020 «περί καταβολής οφειλών …

Read More