Μαρούσι : Η Παιδική Χαρά Αμαρυσίας Αρτέμιδος φωτίζεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μαρούσι : Η Παιδική Χαρά Αμαρυσίας Αρτέμιδος φωτίζεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Παιδική Χαρά Αμαρυσίας Αρτέμιδος φωτίζεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα  έργο που εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για δυναμική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή και …

Read More