Μήνυμα Προέδρου Δικτύου SDG 17 Greece για την Ημέρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Μήνυμα Προέδρου Δικτύου SDG 17 Greece για την Ημέρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Μήνυμα Προέδρου Δικτύου SDG 17 Greece για την Ημέρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Μ. Σταυράκη Πατούλη:«Ως Δίκτυο θα συνεχίσουμενα διευρύνουμε τις συμμαχίες μας στην προσπάθειά μας οι 17 Στόχοι Βιώσιμης …

Read More