Καταστράφηκε από την φωτιά ολοσχερώς το ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης

Καταστράφηκε από την φωτιά ολοσχερώς το ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης

Καταστράφηκε ολοσχερώς το ελληνικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης Στο Ελληνικό Νοσοκομείο του Βαλουκλή, «που ιδρύθηκε το 1753» και εξυπηρετούσε την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης ξέσπασε φωτιά λίγο μετά το μεσημέρι στη σκεπή …

Read More