Χαλάνδρι: «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CulturalH.ID.RA.N.T.» Οι μαθητές συμμετέχουν, εξερευνούν και ζωγραφίζουν

Χαλάνδρι: «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CulturalH.ID.RA.N.T.» Οι μαθητές συμμετέχουν, εξερευνούν και ζωγραφίζουν

«Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CulturalH.ID.RA.N.T.» Οι μαθητές του Χαλανδρίου συμμετέχουν, εξερευνούν και ζωγραφίζουν. Μια χελώνα, ένα πηγάδι, μία κρήνη, ένα ρέμα …εικόνες που ενώνουν μια διαδρομή,  την υπόγεια διαδρομή του νερού, τη …

Read More