ΣΠΑΠ:  Πρόγραμμα προληπτικών εργασιών κοπής ξερών χόρτων από τον Σύνδεσμο

ΣΠΑΠ:  Πρόγραμμα προληπτικών εργασιών κοπής ξερών χόρτων από τον Σύνδεσμο

Ο ΣΠΑΠ υλοποιεί πρόγραμμα προληπτικών εργασιών κοπής ξερών χόρτων αστικών και περιαστικών περιοχών.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) έχει εκπονήσει και υλοποιεί πρόγραμμα καθαρισμών και αποψιλώσεωνσε αστικές και περιαστικές περιοχές των Δήμων – Μελών του,με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας να εξελιχθεί σε επικόρυφη μια πυρκαγιά αλλά και τη μείωση της ταχύτητας μετάδοσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Οι κοπές ξερών χόρτων πραγματοποιούνται από συνεργεία του ΣΠΑΠ, με τους νέους εργαζομένους του Συνδέσμου και την εβδομάδα που διανύουμε τα συνεργεία πραγματοποιούν αποψιλώσεις στην Νταού Πεντέλης.

Οι  καθαρισμοί θα συνεχιστούν σε όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους – Μέλη του ΣΠΑΠ, με συνεργεία του ΣΠΑΠ, που θα τους διατεθούν για τον σκοπό αυτό.

Τα συνεργεία του ΣΠΑΠ, καθαρίζουν και αποψιλώνουν τα σημεία που τους υποδεικνύονται από αιρετούς και στελέχη των Δήμων – Μελών, με στόχο τον καθαρισμό όσο το δυνατόν περισσότερων επικίνδυνων περιοχών. Ο ΣΠΑΠ επιστρατεύει κάθε διαθέσιμο μηχάνημα και μέσο, προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας σε όσο το δυνατόν περισσότερες αστικές και περιαστικές περιοχές των Δήμων – Μελών».

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΠΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πεντέλη,19Ιουνίου2024