ΚΕΔΕ:  1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης

ΚΕΔΕ:  1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ

Πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ, υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας,  Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Δημοτικό Σύμβουλο  Πεντέλης Βλάσση Σιώμο.

Υπό τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, Αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Δημοτικό Σύμβουλο Πεντέλης Βλάσση Σιώμο πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση για την Δημοτική θητεία 2024-2028 της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ, με θέματα Πολιτικής Προστασίας που απασχολούν  τους Δήμους της χώρας.

Ειδικότερα στη Συνεδρίαση έγινε παρουσίαση των  μελώνκαι των επιστημονικών συνεργατών της Επιτροπής και κατόπιν οι συμμετέχοντες  ενημερώθηκαν διεξοδικά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βλάσση Σιώμογια  τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

Κατόπιν τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν αναλυτικά διάφορα θέματα  που απασχολούν τους δήμους και τους πολίτες κατά την αντιπυρική περίοδο καθώς και τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την εφαρμογή της πρόσφατης εγκυκλίου πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων και αποφασίστηκαν οι  προτάσεις της Επιτροπής για τα συγκεκριμένα θέματα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Συζητήθηκαν επίσης και αποφασίστηκαν οι προτάσεις της Επιτροπής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο << Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία και στεγαστική συνδρομή>>.

Τέλος μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Βλάσση Σιώμου έγινε ομόφωνα αποδεκτός ο προγραμματισμός δράσης της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας  και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕγια το έτος 2024.

 

Δελτίο Τύπου Πεντέλη, 11Ιουνίου 2024