Λυκόβρυση Πεύκη :Ανακοίνωση Από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη της Ζωής μας «Τα έργα του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης 2019-2023»

Λυκόβρυση Πεύκη :Ανακοίνωση Από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη της Ζωής μας «Τα έργα του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης 2019-2023»

Ανακοίνωση Από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη της Ζωής μας «Τα έργα του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης 2019-2023»

Από τη Δημοτική Παράταξη «Πόλη της Ζωής μας» εκδόθηκε ανακοίνωση με τίτλο «Τα έργα του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης 2019-2023» τονίζοντας πως για κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη μας δημοσιοποιούμε τον Απολογισμό Χρηματοδοτημένων Ενταγμένων Έργων, Μελετών και Προμηθειών του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης ανά φορέα χρηματοδότησης για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης και πρώην Δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης Τάσος Μαυρίδης προέβη στην εξής δήλωση:

«Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μας θητείας 2019-2023 κατά την οποία με την ψήφο των συμπολιτών μας είχαμε την ευθύνη της δοίκησης του Δήμου μας πραγματοποιήθηκαν πολλά και σημαντικά. Σε αυτά τα χρόνια ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα, μελέτες και προμήθειες, ενώ ξεκίνησαν άλλα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Για αυτή τη σημαντική προσπάθεια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν: αιρετούς, δημοτικούς υπαλλήλους και τεχνοκράτες. Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες της Λυκόβρυσης και της Πεύκης που με τη στήριξη τους και την ψήφο τους μας έδωσαν τη δυνατότητα να δουλέψουμε για την πόλη που αγαπάμε. »

Λυκόβρυση Πεύκη :Ανακοίνωση Από τη Δημοτική Παράταξη Πόλη της Ζωής μας «Τα έργα του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης 2019-2023»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • «Επικαιροποίηση μελέτης τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού 25.000,00€, η οποία ολοκληρώθηκε.
 • «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτήρια» προϋπολογισμού 1.000.000,00€. Το έργο αφορά σε δύο σχολικά κτήρια : α) 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης και β) Λύκειο Λυκόβρυσης. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη στις 16 Μαΐου 2023 και το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • «Συνεργασία με Περιφέρεια Αττικής, ΕΔΣΝΑ και Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης για τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων». Έγινε η παράδοση δύο ειδικών απορριμματοφόρων καθώς και 60 καφέ κάδων.
 • Έργο ανακατασκευής αγωνιστικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Πεύκης με χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 500.000,00€. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε.
 • Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών Δομών – ΚΑΠΗ στη Δημοτική Ενότητα Πεύκης (Κάτω Πεύκη), έργο προϋπολογισμού 782.000,00€ σε οικόπεδο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου ιδιοκτησίας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο παραχωρήθηκε για πέντε χρόνια για την κατασκευή ΚΑΠΗ. Τον Δεκέμβριο του 2023 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Συνολικός Προϋπολογισμός από Περιφέρεια Αττικής : 2.307.000,00€

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΔΣΝΑ
 • «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης». Έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, ενώ έχει ολοκληρωθεί η Πρώτη Φάση Δημιουργίας Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ
 • Έργο κατασκευής νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος στο Ηλιακό Χωριό Δημοτικής Ενότητας Πεύκης, προϋπολογισμού 4.075.000,00 € από την ΚΤΥΠ ΑΕ με την κατασκευή 2 νηπιαγωγείων και ενός Δημοτικού Σχολείου. Το έργο ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από τον Δήμο τον Νοέμβριο του 2023.
 • Κατασκευή του 6ου Νηπιαγωγείου Πεύκης στη Δημοτική Ενότητα Πεύκης στον χώρο που έχει διατεθεί συνιδιοκτησίας Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος και Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης (οδός Σωκράτους 2 – Ελ. Βενιζέλου). Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής η ένταξη της πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης για το 6ο Νηπιαγωγείο Πεύκης» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, με προϋπολογισμό 145.385,97€) και στις 6 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Έργα συνολικού προϋπολογισμού: 4.220.385,00€

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
 • «Αστική Αναζωογόνηση 2019»«Αναβάθμιση Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των απορριμμάτων» (με ποσό 231.153,00€) για προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων κάδων (184.922,40€ [80%] από Πράσινο Ταμείο και 46.230,60€ [20%] από Δήμο). Το έργο ολοκληρώθηκε και έχουν τοποθετηθεί 12 Υπόγειοι κάδοι σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπου ήταν τεχνικά εφικτό σύμφωνα με τη μελέτη.

 

 • Πρόσκληση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ.2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021. (ΜΕΤΡΟ 1) ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ και (ΜΕΤΡΟ 2) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ και συγκεκριμένα στις πλατείες και παιδικές χαρές : 1) Στη Δ.Ε. Πεύκης Πλατεία Πόντου & Ιωαννίνων, 2) στη Δ.Ε. Λυκόβρυσης στην Πλατεία Ελευθερίας προϋπολογισμού 652.236,67€. Με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με ποσό 391.342,00€, χρηματοδότηση και με ίδιους πόρους. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και έχουμε προσωρινό ανάδοχο του έργου. Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2023.
 • Έργο «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του Γυμνασίου Λυκόβρυσης», προϋπολογισμού 268.000,00€/ποσό σύμβασης 120.000,00€, χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020.
 • «Σχέδιο Bιώσιμης Αστικής Κινητικότητας -ΣΒΑΚ» : Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο με ποσό 65.000,00€ για προκήρυξη ανάδειξης μελετητή για το Σχέδιο. Η εκπόνηση του Σχεδίου ολοκληρώθηκε.
 • «Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων- ΣΦΗΟ) : στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» στον άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4), Έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με ποσό 49.600€. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. εγκρίθηκε η ολοκληρωμένη μελέτη του ΣΦΗΟ.
 • «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021»: Α.Π.2: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 40.000,00€ και έχουμε ανάδοχο μελετητή. Το έργο της εκπόνησης μελέτης βαίνει προς ολοκλήρωση.
 • Πρόσκληση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.), Άξονας Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) Αστική Αναζωογόνηση. Υποβλήθηκε πρόταση προϋπολογισμού 49.600,00€, η οποία εγκρίθηκε και έχουμε ανάδοχο μελετητή. Το έργο της εκπόνησης μελέτης ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

Έργα από Πράσινο Ταμείο Συνολικού Προϋπολογισμού:1.355.589,00€

 

1)            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και

2)            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΜΟΔ Α.Ε. Υποβλήθηκε αίτηση  ένταξης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΜΟΔ Α.Ε., για την υποστήριξη ΟΤΑ Α’ Βαθμού και την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας προϋπολογισμού: 50.000€, η οποία εγκρίθηκε. Η μελέτη αφορά στην ένταξη σε πρόσκληση του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Πρόγραμμα αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Μονάδων (1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης, 1ου Λυκείου Πεύκης και 1ου Γυμνασίου Λυκόβρυσης). Έχουμε  ανάδοχο μελετητή. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης από ΚΤΥΠ ΑΕ

α) Μελέτη Προϋπολογισμού: 50.000€

β) Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα τρία (3) σχολεία, προϋπολογισμού 1.228.270,00€ (60% επιχορήγηση και 40% ίδιοι πόροι), ώστε να καταταχθεί στο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ του ΥΠΕΝ.

Έργο συνολικού προϋπολογισμού: 1.278.270,00€

 

ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • Σε χώρο ιδιοκτησίας Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης και του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Πεύκης (Ελ.Βενιζέλου – Σωκράτους) έχουμε τοποθετήσει τρεις νέες προκάτ αίθουσες, με χρηματοδότηση των Υπουργείων Παιδείας και Ανάπτυξης, καθώς και μια προκάτ αίθουσα από την ΚΤΥΠ ΑΕ (συνολικά 4 αίθουσες προκάτ) για τις ανάγκες νηπίων Προσχολικής Αγωγής των Νηπιαγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκης. Στο  3ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης έγινε τοποθέτηση μιας προκάτ αίθουσας για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης με δωρεάν παροχή από το Υπουργείο Υποδομών.

Έργα συνολικού προϋπολογισμού: 108.000,00 €

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση σχετικής μελέτης για χρηματοδότηση του Έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας σε περιοχές του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης προϋπολογισμού 3.500.000€. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Έργο συνολικού προϋπολογισμού: 3.500.000,00€

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 1. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης» για αγορά δύο νέων οχημάτων για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου. Τον Οκτώβριο του 2022 έγινε η παράδοση των δύο νέων οχημάτων.
 2. «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», με απόφαση ένταξης Προϋπολογισμός: 197.966,00 ευρώ. (χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ: 102.300,00€ / ίδιοι πόροι: 95.666,00€). Στις 23/12/2022 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο όσον αφορά στην εκπόνηση μελέτης.
 3. «Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού». Έγκριση χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ προϋπολογισμού 150.000,00€. Παραλαβή του μηχανήματος bobcat με συνοδευτικό εξοπλισμό τον Νοέμβριο του 2023.
 4. «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης» χρηματοδότηση από ίδιους πόρους 68.160,00€ και χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ 44.640,00€. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2022.
 5. «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου μας» προϋπολογισμού: 259.135,00€. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ: 208.000€ και 51.135,20€ από ίδιους πόρους του Δήμου. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2023.
 6. «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή για αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης», προϋπολογισμού: 47.990,48€. Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 7. Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας», προϋπολογισμού 168.300,00€ εκ των οποίων  τα 6.700€ προέρχονται από ίδιους πόρους.Η παραλαβή των απορριμματοφόρων έγινε τον Απρίλιο του 2021.
 8. «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης, 1 απορριμματοφόρο τύπου πρέσας», προϋπολογισμού 150.000,00€ εκ των οποίων τα 25.000€ προέρχονται από ίδιους πόρους. Η παραλαβή των απορριμματοφόρων έγινε τον Απρίλιο του 2021.
 9. «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια σαρώθρου – πολυμηχανήματος», Προϋπολογισμού 100.000,00€. Η παραλαβή του σαρώθρου έγινε τον Νοέμβριο του 2021.
 10. «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ». Έγινε προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό (αρπάγη). Εγκρίθηκε ποσό 223.000,00€ προς τον Δήμο μας. Το όχημα παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.
 11. «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης» Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 126.000,00€ και ίδιοι πόροι 102.768,49€. Συνολικού Προυπολογισμού: 228.768,49€. Το έργο ολοκληρώθηκε.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ: 1.789.669,00€

Συμμετοχή Δήμου από ίδιους πόρους : 349.429,00€

Συμμετοχή από ΥΠΕΣ: 1.440.240,00€

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

(ΑΤ 04) «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων». Κατατέθηκαν προτάσεις προϋπολογισμού: 3.649.940,00€.  Κατατέθηκε πρόταση και αναμένεται η αξιολόγησή της.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 3.649.940,00€

(ΑΤ. 06) «Ανάπτυξη Αστικών Περιοχών του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης» με δύο υποέργα:

Υποέργο1 «Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στην Κεντρική πλατεία Πεύκης στο Ο.Τ. 25α» : υπάρχει προμελέτη για κατασκευή υπογείου γκαράζ και κατασκευή υπερκείμενης κεντρικής πλατείας Πεύκης, Προϋπολογισμός: 4.563.200,00€ .

Υπόεργο 2 «Ανάπλαση περιοχών με στόχο την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών σε σχολεία του Δήμου», Προϋπολογισμός: 2.066.667,00€ και για μελέτες.

Υπόεργο3 «Βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, με έμφαση στην ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία». Π.Υ. : 3.732.000,00€

Σύνολο Προϋπολογισμού (για Υποέργα 2 και 3) : 5.798.667,00€

Έγκριση ένταξης έργων και μελετών ωρίμανσης από το Υπουργείο Εσωτερικών αρχικά με το ποσό των 341.690,00€ για ωρίμανση μελετών των έργων και ακολούθως η ένταξη χρηματοδότησης και των υποέργων. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του μελετητή όσον αφορά στην κατασκευή της Κεντρικής Πλατείας Πεύκης, του υπογείου γκαράζ και των άλλων υποέργων 2 και 3 και υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο μελετητή μεσα στις 30/8/2023.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 10.703.557,00€.

(ΑΤ. 08) του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με τίτλο «SmartCities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». Κατατέθηκε πρόταση με 4 υποέργα:

α. «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων»:

Υποέργο1: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID- 19 στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης και

Υπόεργο2: Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης και ανάπτυξης ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων. Προϋπολογισμός: 421.469,80€. κατατέθηκε η πρόταση ένταξης χρηματοδότησης του έργου.

β. «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εφαρμογών για ‘Δράσεις και Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων’ του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης»:

Υποέργο1: «Προμήθεια ειδικού Εξοπλισμού και ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης από φυσικές καταστροφές» και

Υπόεργο2: «Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης». Προϋπολογισμός: 608.096,00€. Κατατέθηκε η πρόταση ένταξης χρηματοδότησης του έργου. Αναμονή αξιολόγησης και έγκρισης της πρότασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.029.565,80€.

(ΑΤ.09) «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης» με (2) υποέργα:

Υποέργο 1 «Μελέτη ανάπλασης Δημοτικού Σταδίου Πεύκης»  (εξέδρες-αποδυτήρια) Προϋπολογισμός: 459.657,62€.

Υποέργο 2 «Μελέτη ανακατασκευής και προσθήκης καθ’ ύψος Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης» (Πνευματικού Κέντρου «Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»). Προϋπολογισμός: 947.411,70€ .

Έγινε τροποποίηση της πρότασης μόνο για το έργο (Υποέργο 2) λόγω έγκρισης ενός μονάχα έργου – μελέτης και αντίστοιχης χρηματοδότησης ύψους: 620.000,00€. Έγκριση των τευχών της μελέτης για το υποέργο 2 προϋπολογισμού : 947.411,70€ Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.407.069,32€.

(ΑΤ. 10) του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» με (2) δύο υποέργα:

Υπόεργο1: “Εργασίες Συντήρησης στις κτηριακές υποδομές και στους αύλειους χώρους του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκης και του 5ου Νηπιαγωγείου Πεύκης» προϋπολογισμού 563.203,32€

Υπόεργο2:«Aντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων» ΠΥ: 75.000€».

Η πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για το Υποέργο 2 τον Οκτώβριο του 2023, ενώ για το Υποέργο 1 η σύμβαση υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Συνολικός Προυπολογισμός Πρόσκλησης: 638.203,32€.

(ΑΤ 12) Άξονας Προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους». Ένταξη χρηματοδότησης της πρότασης με ποσό χρηματοδότησης 1.500.000,00€. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία έχουμε προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια οκτώ ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις υπηρεσίες περιβάλλοντος, πρασίνου, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.500.000€.

Συνολικός Προϋπολογισμός προτάσεων, ενταγμένων έργων και μελετών στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: 19.227.670,00€

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί: 13.461.760,60€

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 1. Πρόθεση ένταξης στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης : «Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων» SMARTCITIES, με ποσό χρηματοδότησης για τον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης 870.000,00€,: Η Κατάθεση πρότασης – ένταξης έγινε στις 30/11/2022 και αναμένεται η αξιολόγησης της πρότασης.
 2. ΚΕΠ : Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Προϋπολογισμός 63.000,00€. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2023 και τα δύο ΚΕΠ λειτουργούν ανακαινισμένα και με νέο εξοπλισμό.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός των Έργων Υπουργείου: 933.000,00€.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λυκόβρυση- Πεύκη 26/2/2024

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα edisorama.gr , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο