Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής
Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών στην Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης  με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής από την Περιφέρεια Αττικής.

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

Τα έργα αντιστήριξης των πρανών του ρέματος στην οδό Θύρας αλλά και στην οδό Πετροπούλου τελείωσαν και πλέον σε εξέλιξη είναι οι εργασίες στην οδό Πατρών στο ύψος του αρ. 23Α στην Δ.Κ. Μελισσίων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου «αντιστήριξη των πρανών» και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ».

ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της κοίτης του ρέματος από φερτά υλικά και παράλληλα ολοκληρώνεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο πρώτο τμήμα του ρέματος. Προηγήθηκε η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής των όμβριων υδάτων στην γωνία της οδού Ηρακλείου και Πατρών.

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

Πρόκειται για ένα καθοριστικής σημασίας έργο, που βάζει  τέλος στην ανησυχία των  κατοίκων της περιοχής. Ταυτόχρονα  όμως  επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε  η πόλη  επί χρόνια με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης μέρος του πεζόδρομου της Πατρών καθώς το νερό είχε παρασύρει τα χώματα που το στήριζαν.

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

Υπενθυμίζουμε πως η Περιφέρεια το 2021-22 στην Δ.Κ. Μελισσίων είχε πραγματοποιήσει έργα αντιστήριξης στο ρέμα Μελισσίων στο ύψος της οδού Κανάρη και Μαυρομιχάλη. Εκείνη την περίοδο είχαν πραγματοποιηθεί μικρής εκτάσεις έργα ξανά στην οδό Θύρας στο μεγάλο ρέμα .

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής

Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής
Πεντέλη : Εργασίες αντιστήριξης του πεζόδρομου της Πατρών με «αντιστήριξη των πρανών του ρέματος » από την Περιφέρεια Αττικής