Λυκόβρυση Πεύκη:  Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων

Λυκόβρυση Πεύκη:  Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων
Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων αλλά και η ανακατασκευή σε διάφορους δρόμους της πόλης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης πραγματοποιεί  μεγάλη  προσπάθεια για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα αλλά και την ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους της πόλης.

Λυκόβρυση Πεύκη:  Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων

Οι παρεμβάσεις γίνονται σε σημεία όπου υπάρχουν φθορές αλλά και υπολείμματα από κορμούς κομμένων δέντρων με σκοπό να αφαιρεθούν οι κομμένοι κορμοί από τα πεζοδρόμια και να καταστούν  επιτέλους προσβάσιμα. Στο πλαίσιο των εργασιών αποκαθίστανται κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα και αφαιρούνται κορμοί κομμένων δένδρων.

Λυκόβρυση Πεύκη:  Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων

                Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης Μάριος Ψυχάλης σε ανάρτηση του τόνισε:

«Καθημερινότητα! Με το προσωπικό του Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης αφαιρέσαμε τους δυο πρώτους κορμούς ήδη κομμένων δέντρων. Σκοπός μας είναι να αφαιρούμε τους κομμένους κορμούς από τα πεζοδρόμια και να παραδίδουμε προσβάσιμα πεζοδρόμια!»

Λυκόβρυση Πεύκη:  Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων
Λυκόβρυση Πεύκη:  Σε εξέλιξη η προσπάθεια του Δήμου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων