Πεντέλη: Άρθρο του Κ. Τσιλιφώνη   Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  «Μπορούμε Καλύτερα» με την  Ν. Κοσμοπούλου με τίτλο «H μάχη της κλιματικής αλλαγής θα κερδηθεί ή θα χαθεί στους δήμους»

Πεντέλη: Άρθρο του Κ. Τσιλιφώνη  Χημικός Μηχανικός Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  «Μπορούμε Καλύτερα» με την  Νατάσσα Κοσμοπούλου με τίτλο «H μάχη της κλιματικής αλλαγής θα κερδηθεί η θα χαθεί στους δήμους»
Άρθρο του Κώστα Τσιλιφώνη  Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ- MSc  Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  «Μπορούμε Καλύτερα» με την  Νατάσσα Κοσμοπούλου με τίτλο «H μάχη της κλιματικής αλλαγής θα κερδηθεί η θα χαθεί στους δήμους »

Ο Κώστας Τσιλιφώνης  επισημαίνει  στο άρθρο του πως ένας δήμος για να φθάσει στην πραγματική κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις άμεσες όσο και τις μη άμεσες δραστηριότητες της περιοχής ευθύνης του. Σύμφωνα με τον ΓΓ ΟΗΕ Α Guterres « H μάχη για την κλιματική αλλαγή» θα κερδηθεί η θα χαθεί στις πόλεις – δήμους . Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει δίχως την συμμετοχή των δημοτών και των κοινωνικών οικοσυστημάτων σε όλα τα επίπεδα .

Σας παραθέτουμε το άρθρο:

«H μάχη της κλιματικής αλλαγής θα κερδηθεί η θα χαθεί στους δήμους

Στην νέα έκθεση της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής της ΕΕ τα  τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ως τα οκτώ θερμότερα σε σχέση με την περίοδο αναφοράς .

Το 2023 τείνει να καταγραφεί ένα έτος ακραίων κλιματικών φαινομένων με εκτεταμένες πλημμύρες .

Στον δήμο Πεντέλης  το Ιούνιο 2023,  είχαμε έντονες βροχοπτώσεις σε επίπεδα ρεκόρ σε σχέση με τον χρόνο αναφοράς

Το κόστος για την Ελλάδα υπολογίζεται απο την Τράπεζα της Ελλάδος σε 700 δις μέχρι το τέλος του 21 αιώνα και κατά πληθυσμιακή αντιστοιχία για τον δήμο μας – 2.4 δις

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε συνεχεια της Συμφωνίας του Παρισιού αποτελεί  ενα δρόμο προς έναν ασφαλή και δικαιο κόσμο συνοδευόμενη με χρηματοδότηση περίπου  ύψους 1 τρις .

Σύμφωνα με τον ΓΓ ΟΗΕ Α Guterres “ H μάχη για την κλιματική αλλαγή θα κερδηθεί η θα χαθεί στις πόλεις – δήμους

Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει δίχως την συμμετοχή των δημοτών και των κοινωνικών οικοσυστημάτων σε όλα τα επίπεδα .

Αν δεν θέλουμε να μείνει κανείς πίσω είναι απαραίτητο να έχουν ΟΛΟΙ θέση στο τραπεζι του σχεδιασμού του κοινού μας μέλλοντος

Ο δήμος Πεντέλης  παράγει περίπου 200.000τν CO2 ετησίως .

Οι δημοτικές δραστηριότητες είναι περίπου το 4%της συνολικής ενέργειας του δήμου δηλαδή   3.5 -4 εκ kwh .

Το 2% ειναι περίπου ο Ηλεκτροφωτισμός και 2% είναι η θερμική και ηλεκτρική κατανάλωση  ενέργειας των 45περίπου κτηρίων που έχει ο δήμος .

Όταν όμως μιλάμε  για κλιματική ουδετερότητα δήμου πρέπει να  μιλάμε για το σύνολο των δραστηριοτήτων του δηλαδή για 400 εκ περίπου Κwh.

Η μη καθαρές άμεσες δημοτικές δραστηριότητες ( Μεταφορές , Ενέργεια στις οικίες και στον τριτογενή τομέα του δήμου ) είναι  96%των εκπομπών CO2 των συνολικών ενεργειακών δραστηριοτήτων στο δήμο .

Αυτό λοιπόν το υπόλοιπο 96% παράγεται το 50%  από τα οχήματα  κατά 25% από  την ηλεκτρική ενέργεια και κατά 25% από την θερμική ενέργεια των 7000κατοικιων του δήμου μας και των δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα.

Αρα ένας δήμος για να φθάσει στην πραγματική κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις άμεσες όσο και τις μή άμεσες δραστηριότητες της περιοχής ευθύνης του.

Παράλληλα λοιπόν με τον εστιασμό του στην μείωση των εκπομπών από τις  αυτούσιες δημοτικές δραστηριότητες θα πρέπει να εστιαστεί στο σύνολο της λειτουργίας της πόλης

–              Μεταφορό έργο

–              Κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στις οικίες και  στον τριτογεννη τομέα της πόλης

Ένας δήμος θα πρέπει

–              Να διαβουλεύεται και να ενημερώνει  τους πολίτες

–              Να αυξάνει και να προστατεύει το πράσινο στους ορεινούς όγκους ευθύνης του  ,

–              Να προστατεύει τις γειτονιές από τα φαινόμενα αστικής θερμικής νησίδας σε συνθήκες καύσωνα και από πλημμύρες σε συνθήκες ακραίων βροχοπτώσεων με διαστασιολογιμένα τεχνικά έργα που θα καλύπτουν τις νέες ανάγκες

–              Να δημιουργεί ενεργειακές κοινότητες για να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ενέργειας σε όσους αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια.

–              Θα πρέπει να αναβαθμίζει ενεργειακά τα δημόσια κτίρια, να παράγει ενέργεια από ανανεώσιμες μορφές , και να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες, όμως τα διαθέσιμα κονδύλια θα πρέπει να φέρνουν το μέγιστο αποτέλεσμα Οφέλους / Κόστους .

–              Να ενημερώνει , να υποστηρίζει και να συμμετέχει ενεργά στην πράσινη μετάβαση  αλλά και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  στον ιδιωτικό χώρο και την ιδιωτική μεταφορά .