Πεντέλη : «Μπορούμε Καλύτερα» Άρθρο του  Λ. Λεβαντή – Συνάντηση περιβαλλοντικής ομάδας  του συνδυασμού στο ΕΜΠ -Πρόγραμμα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Πεντέλη : «Μπορούμε Καλύτερα» Άρθρο του  Λ. Λεβαντή - Συνάντηση περιβαλλοντικής ομάδας  του συνδυασμού στο ΕΜΠ -Πρόγραμμα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
«Μπορούμε Καλύτερα» Άρθρο του  Λ. Λεβαντή – Συνάντηση περιβαλλοντικής ομάδας  του συνδυασμού στο ΕΜΠ -Πρόγραμμα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Την απαρχή μιας εποικοδομητικής  συνεργασίας επισφράγισε η συνάντηση των μελών της περιβαλλοντικής ομάδας  του συνδυασμού μας (greenteam) , Δημήτρη Τσούκλερη και Λευτέρη Λεβαντη  με τον Βασίλη Βεσκούκη, Καθηγητή Γεωπληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Αφορμή για την επίσκεψη ήταν ένα πρόγραμμα επιχειρησιακού σχεδιασμού για δασικές πυρκαγιές, που είχε εκπονήσει το ΕΜΠ την περίοδο 2003-2006, με πιλοτική εφαρμογή στην Πεντέλη, το οποίο είχε παραδοθεί στο Δήμο μας ήδη από το 2006.

Τα αποτελέσματα αυτά πρακτικά είχαν δύο χρήσεις:

Το σχεδιασμό σεναρίων εκδήλωσης και εξέλιξης πυρκαγιών και την υποστήριξη της επιχειρησιακής αντιμετώπισης σε πραγματικό χρόνο.

Δυστυχώς το πρόγραμμα παρέμενε έκτοτε στα συρτάρια των προηγούμενων Διοικήσεων χωρίς ουδέποτε να συντηρηθεί ώστε να αξιοποιηθεί.

Στην εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε με τον Καθ. κ. Βεσκούκη, επιβεβαιώθηκε η διαθεσιμότητα του ΕΜΠ για την άμεση έναρξη της ενεργοποίησης και επικαιροποιησης του συστήματος, που μπορεί να συμβάλει στην εκπόνηση σεναρίων επικινδυνότητας και άμεσης αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Είναι αυτονόητο ότι η επιχειρησιακή αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο δεν γίνεται με πληροφοριακά συστήματα. Ωστόσο, η αξία αυτών των εργαλείων, είναι κεφαλαιώδους σημασίας  για την καλύτερη προετοιμασία και τη λήψη αποφάσεων πριν να υπάρχει περιστατικό. Για παράδειγμα, η διασπορά μικρών και φτηνών οχημάτων για άμεση επέμβαση τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Πεντέλη : «Μπορούμε Καλύτερα» Άρθρο του  Λ. Λεβαντή - Συνάντηση περιβαλλοντικής ομάδας  του συνδυασμού στο ΕΜΠ -Πρόγραμμα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Λευτέρης Λεβαντής ( M.Sc.) Δικηγόρος – Νομικός Περιβάλλοντος

Μπορούμε Καλύτερα   – Νατάσα Κομοπούλου