Κηφισιά: «Πρόγραμμα Horizon Europe με τίτλο Open DBL» Καινοτομίες στον Δήμο

Κηφισιά: «Πρόγραμμα Horizon Europe με τίτλο Open DBL» Καινοτομίες στον Δήμο

«Πρόγραμμα Horizon Europe με τίτλο Open DBL» Καινοτομίες στον Δήμο

Ο Δήμος Κηφισιάς ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Horizon Europe με τίτλο OpenDBL συμμετείχε με τα στελέχη του στη συνάντηση (17/07-19/07/2023) της κοινοπραξίας στην Ζυρίχη της Ελβετίας.

Στην συνάντηση αυτή έγινε προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με τον τεχνικό σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης που θα ακολουθήσει το έργο, καθώς και του πλάνου δραστηριότητας που θα ακολουθήσει η κοινοπραξία.

Κηφισιά: «Πρόγραμμα Horizon Europe με τίτλο Open DBL» Καινοτομίες στον Δήμο

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα λειτουργεί ως ένα ψηφιακό ημερολόγιο κτηρίου και θα αποτελεί ένα κοινό αποθετήριο για το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με το κτήριο (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια, καταναλώσεις ενέργειας κτλ.), ώστε να διευκολύνει στη διαφάνεια, στην ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και στην ανταλλαγή πληροφοριών στον κατασκευαστικό τομέα, μεταξύ των ιδιοκτητών κτηρίων, των χρηστών των κτηρίων και τις δημόσιες αρχές.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τις ανάγκες ψηφιοποίησης κτηρίων όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα θα συμμορφώνονται με τις πιο πρόσφατες τάσεις και θα υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία και τις πράσινες πολιτικές της ΕΕ. Μέσω της πλατφόρμας θα είναι εφικτή η ανάπτυξη συστημάτων αυτόματης ταξινόμησης και προτύπων δεδομένων και θα διευκολύνονται οι δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης των κτηρίων. Αυτή η πλατφόρμα θα υποστηρίζει αντιστοίχιση δεδομένων με εξωτερικές βάσεις δεδομένων και θα ενσωματώνεται με τεχνολογίες αιχμής (AI, Blockchain, IoT και VR).

Κηφισιά: «Πρόγραμμα Horizon Europe με τίτλο Open DBL» Καινοτομίες στον Δήμο

Η openDBL πλατφόρμα θα χρησιμοποιείται ως αναφορά για την παρακολούθηση της κατανάλωσης κτηρίων, των συναλλαγών καθώς και τις ανάγκες για τη συντήρησή τους.

Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 13 εταίροι εκ των οποίων τρείς πόλεις (μεταξύ των οποίων και η Κηφισιά) οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για την καταχώρηση στοιχείων στο ψηφιακό ημερολόγιο κτηρίων. Ο Δήμος Κηφισιάς θα εφαρμόσει τις δυνατότητες της πλατφόρμας πιλοτικά στα κτήρια του Δημαρχείου και στη Βίλλα Μίχλ (παιδικός σταθμός).

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €4.060.800 με 100% συγχρηματοδότηση από την ΕΕ από τα οποία ο Δήμος Κηφισιάς έχει εξασφαλίσει ώς Π/Υ €356.250.