Καισαριανή: Αναπλήρωση νερού της λίμνης της Καλοπουλας

Καισαριανή: Αναπλήρωση νερού της λίμνης της Καλοπουλας
Αναπλήρωση νερού της λίμνης της Καλοπουλας –  Ο  ΣΠΑΥ ανέλαβε και εκτέλεσε το έργο της  αναπλήρωσης του νερού

Η λίμνη στην περιοχή της Καλοπούλας στο Δήμο Καισαριανής τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε μεγάλο πρόβλημα καθώς έχει στερέψει η πηγή που τροφοδοτούσε τη λίμνη και τη βρύση. Ο Δήμος μάλιστα έχει εκπονήσει σχέδιο εργασιών συντήρησης όπου και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν.

Καισαριανή: Αναπλήρωση νερού της λίμνης της Καλοπουλας

Ο  ΣΠΑΥ αρωγός σε κάθε προσπάθεια των Δήμων μελών του ήταν αυτός που ανέλαβε και εκτέλεσε το έργο της  αναπλήρωσης του νερού με τις νέες υδροφόρες που πρόσφατα προμηθεύτηκε.

Καισαριανή: Αναπλήρωση νερού της λίμνης της Καλοπουλας

Σε ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής αναφέρετε:

«Τον τελευταίο καιρό έχει στερέψει η πηγή που τροφοδοτούσε τη λίμνη και τη βρύση στην Καλοπούλα.  Αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην ανανέωση του νερού της λιμνούλας. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν και εργασίες συντήρησης. Η αναπλήρωση έγινε με τις νέες υδροφόρες που προμηθεύτηκε ο ΣΠΑΥ και ενίσχυσε το στόλο των Δήμων.»

Καισαριανή: Αναπλήρωση νερού της λίμνης της Καλοπουλας
Καισαριανή: Αναπλήρωση νερού της λίμνης της Καλοπουλας