Νέα Ιωνία: Εκδήλωση «Ενσυναίσθηση στην πράξη: Μειώνοντας το χάσμα γενεών για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων»

Νέα Ιωνία: Εκδήλωση «Ενσυναίσθηση στην πράξη: Μειώνοντας το χάσμα γενεών για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων»
Εκδήλωση από τον Δήμο Νέας Ιωνίας «Ενσυναίσθηση στην πράξη: Μειώνοντας το χάσμα γενεών για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων»

Στο συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας (Πατριάρχου Ιωακείμ 4) την Τρίτη 11 Ιουλίου στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Ενσυναίσθηση στην πράξη: Μειώνοντας το χάσμα γενεών για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων»

Το KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας καλεί στην εκδήλωση με θέμα «Ενσυναίσθηση στην πράξη: Μειώνοντας το χάσμα γενεών για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων»

Νέα Ιωνία: Εκδήλωση «Ενσυναίσθηση στην πράξη: Μειώνοντας το χάσμα γενεών για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων»
Νέα Ιωνία: Εκδήλωση «Ενσυναίσθηση στην πράξη: Μειώνοντας το χάσμα γενεών για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων»