Κηφισιά:Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεχίζει τις αντιπυρικές εργασίες

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεχίζει τις αντιπυρικές εργασίες
Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κηφισιάς συνεχίζει τις αντιπυρικές εργασίες

Από τις αρχές Απριλίου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κηφισιάς έχει ξεκινήσει τις αντιπυρικές εργασίες που ακόμα και σήμερα συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό.

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεχίζει τις αντιπυρικές εργασίες

Σήμερα τα μέλη της πραγματοποιούν  εργασίες στην περιοχή  Καλυφτάκη Κηφισιάς με αποψιλώσεις καθαρισμούς και κλαδέματα στην ευρύτερη περιοχή.

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεχίζει τις αντιπυρικές εργασίες

Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεχίζει τις αντιπυρικές εργασίες
Κηφισιά: Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεχίζει τις αντιπυρικές εργασίες